naši partneři

Manifesto mohlo vzniknout a denně funguje díky podpoře:

                                                                      Anytime                                   refork logo

 

 

 

 

                  

V roce 2020 získala firma Manifesto Holding s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607).

Podpora byla mířena na účast firmy Manifesto Holding s.r.o na projektu Finanční mentoring pro Manifesto Holding v Praze za účelem mentoringové podpory pro finanční řízení. Očekávaným výstupem je sjednocení finančních procesů a příprava na růst. Projekt Finanční mentoring pro Manifesto Holding je spolufinancován Evropskou unií.