Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

V tomto dokumentu se dozvíte, proč, jak a na jak dlouho zpracováváme vaše osobními údaje při návštěvě našich:

Nezapomeňte si také v závěru tohoto dokumentu přečíst, jaká práva týkající se vašich osobních údajů máte. A pokud máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů jakýkoliv dotaz, kontaktujte nás na e-mailu info@manifesto.city.

Zpracování osobních údajů probíhá ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“).

Správcem vašich osobních údajů jsme my, společnost Manifesto Holding s.r.o., se sídlem Národní 135/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 07826397, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 308278 („Správce“ nebo „My“). Zpracování některých osobních údajů mohou provádět také společnosti patřící do holdingu Manifesto.

 

Zpracovávání osobních údajů na webových stránkách

Objednávka zboží, reklamace a rezervace

1. Na základě vaší objednávky zpracováváme osobní údaje, které v objednávce uvedete. Těmi jsou zejména: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, název společnosti, adresa/sídlo, platební údaje, údaje o objednávce a jakékoliv další osobní údaje, které při objednávce uvedete.

2. Tyto osobní údaje zpracováváme pro vyřízení vaší objednávky, rezervace, zaslání zboží, případně vyřízení reklamace. Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. Údaje zpracováváme také kvůli evidenci smlouvy a pro případ, že by mezi námi vznikl spor. Zpracování je též nezbytné pro splnění naší právní povinnosti a pro účely našich oprávněných zájmů.

3. Uvedené osobní údaje zpracováváme po dobu nutnou pro splnění smlouvy, trvání práv z uzavřené smlouvy a po dobu promlčecích lhůt, nejvýše po dobu 10 let od realizace poslední části smlouvy, pokud jiný právní předpis či případný spor nepožaduje, abychom uchovávali smluvní dokumentaci po dobu delší.

4. Uzavřením smlouvy se stáváte našimi zákazníky, můžeme vám proto na e-mailovou adresu posílat obchodní sdělení po dobu 3 let od nákupu, pokud dobu neprodloužíte. Zasílání těchto e-mailů můžete samozřejmě odmítnout. Tento postup nám dovoluje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti. Přijímání těchto sdělení můžete kdykoliv jakýmkoliv způsobem odmítnout – například zasláním e-mailu na adresu info@manifesto.city nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení.

Uživatelský účet

1. Pokud si na tomto webu zřídíte uživatelský účet, budeme při registraci zpracovávat tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail a heslo. V případě užívání uživatelského účtu a objednávky zboží budeme zpracovávat i: telefonní číslo, IČO/DIČ, název společnosti, adresa/sídlo a historii objednávek, abychom vám příští objednávku co nejvíce usnadnili.

2. Všechny tyto údaje budeme zpracovávat kvůli administraci účtu a umožnění objednávky ve webovém rozhraní našeho obchodu.

3. Uvedené údaje budeme zpracovávat po dobu 2 let od posledního přihlášení, a to na základě souhlasu, který jste nám udělili během registrace. Ten můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na info@manifesto.city nebo dopisu na adresu našeho sídla. Upozorňujeme však, že zpětvzetím přijdete o členské výhody, které z uživatelského účtu mohou vyplývat.

Souhlas se zasíláním newsletterů

1. Pokud budete mít zájem o zasílání novinek ze světa Manifesto, třeba o nových restauracích, akcích či nových marketech, a přihlásíte se do odběru newsletteru, budeme zpracovávat tyto vaše osobní údaje: e-mailovou adresu, případně jméno a příjmení.

2. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat proto, abychom vám mohli newsletter zasílat, a to na základě vašeho souhlasu, který jste nám přihlášením udělili.

3. Osobní údaje pro tyto účely budeme zpracovávat 3 roky od udělení souhlasu. Tuto dobu můžeme prodloužit, pokud o to projevíte před jejím vypršením zájem.

4. S výše uděleným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, e-mailu na info@manifesto.city nebo proklikem na odkaz v newsletteru. Pokud vezmete souhlas zpět, přestaneme vám newslettery zasílat.

Komunikace

1. Pokud se potřebujete na cokoliv zeptat a kontaktujete nás, můžeme při tom zpracovávat vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu či telefonní číslo a další údaje, které uvedete v rámci komunikace.

2. Uvedené osobní údaje zpracováváme proto, abychom vám mohli odpovědět na Váš dotaz a vyřešit vše, co bude třeba, a to po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení komunikace. Důvodem je tak jednání o smlouvě či náš oprávněný zájem.

3. Údaje zpracováváme nanejvýš 1 rok od vyřízení dotazu, nesvědčí-li nám jiný právní důvod pro další zpracování, např. pokud spolu uzavřeme smlouvu, nebo nedohodneme-li se jinak (třeba při uložení CV v případě vašeho zájmu o práci u nás).

Cookies

1. Na této webové stránce používáme soubory cookies. Bližší informace k nim najdete v našich Zásadách používání cookies.

Příjemci či zpracovatelé osobních údajů

1. Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují společnosti spadající do skupiny Manifesto, které nám mohou se zpracováním pomáhat. Dále mohou vaše osobní údaje zpracovávat poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací jako je např.:

 • poskytovatel webhostingu,
 • poskytovatel marketingových služeb,
 • poskytovatel mailingového softwaru,
 • poskytovatel CRM systému,
 • poskytovatel rezervačního systému,
 • poskytovatel účetního software,
 • poskytovatel služeb účetnictví,
 • poskytovatelé doručovacích a přepravních služeb,
 • poskytovatelé platebních bran,
 • a případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které v současné době nevyužíváme.

2. Zpracovatelé se mohou měnit, vždy ale pečlivě dbáme na jejich výběr a zajištění ochrany vašich osobních údajů. Pokud vás zajímá, kdo konkrétně a aktuálně nám tyto služby poskytuje, napište nám na e-mail info@manifesto.city.

 

Sociální sítě

Komunikace, interakce na sociálních sítích

1. Zkontaktovat nás můžete i prostřednictvím našich profilů na sociálních sítích Facebook (@manifestomarket.prague), Instagram (@manifestomarket.prague and @manifestomarket.berlin), YouTube (Manifesto Market) a Pinterest (Manifesto Market Official), případně na dalších, které můžeme v budoucnu založit. Pokud s námi budete komunikovat přes sociální sítě, například nám pošlete zprávu s dotazem, můžeme, je-li to nutné, zpracovávat některé vaše osobní údaje, a to především jméno, příjmení, uživatelské jméno, e-mailovou adresu či telefonní číslo a další údaje, které uvedete v rámci komunikace.

2. V případě interakce s naším profilem na sociální síti Facebook či Instagram (líbí se mi, sdílení apod.), s námi může provozovatel těchto sociálních sítích, společnost Meta Platforms, Inc., sdílet některé další údaje, a to zejména o počtu osob nebo účtů, které zobrazily, okomentovaly nebo reagovaly na naše příspěvky, a také souhrnné demografické a další údaje, které nám pomohou lépe pochopit interakce uživatelů s našimi profily.

Soutěže

1. Na sociálních sítích také můžeme občas vyhlásit nějakou soutěž, kterou pořádáme. Pokud se do ní přihlásíte, budeme přitom zpracovávat vaše osobní údaje, které budou potřeba pro zapojení do soutěže, výběr výherce a doručení výhry. Půjde zejména o jméno a příjmení či uživatelské jméno na sociální síti, e-mail, telefon a doručovací adresu.

2. Pokud se zapojíte do soutěže, souhlasíte tím s jejími podmínkami i se zpracováním osobních údajů. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, v takovém případě ale není bohužel další pokračování v soutěži možné. Osobní údaje uchováváme po dobu soutěže a po dobu potřebnou k doručení výhry či uplatnění práv.

Další nástroje sociálních sítích

1. Na naší webové stránce také používáme analytický nástroj Meta (dříve Facebook) pixel včetně jeho dalších funkcí, který nám umožňuje porozumět akcím, které návštěvníci na naší webové stránce provádějí, toto chování měřit a díky tomu nastavit reklamy na síti Facebook a Instagram tak, aby byly relevantní a dále měřit jejich účinnost.

2. Tento nástroj zpracovává pomocí marketingových cookies některé údaje z našich webových stránek (například informace o vaší návštěvě či zda jste reagovali na naši reklamu). Společnost Meta Platforms Inc. může tato data spojit nebo propojit s vaším uživatelským účtem na těchto sociálních sítích. Nastavení reklam v rámci sociální sítě Facebook a Instagram můžete upravit v rámci svého uživatelského účtu, více informací se dozvíte na https://www.facebook.com/privacy/policy a zde https://privacycenter.instagram.com/.

Příjemci či zpracovatelé osobních údajů

1. Poskytovatel sociální sítě Facebook a Instagram, společnost Meta Platforms, Inc.

 

Markety

Focení a videa

1. Na našich marketech pořádáme nejrůznější akce, ze kterých pořizujeme fotky a videa. Při focení a natáčení může být zpracovávána vaše podobizna a může být zaznamenána vaše podoba či projevy osobní povahy.

2. Tím, že se takové akce zúčastníte, berete tuto informaci na vědomí a s tímto zaznamenáním a dále popsaným užitím souhlasíte. V případě, že foceni nebo natáčeni být nechcete, požádejte fotografa či kameramana. Pokud by se i tak stalo, že se najdete v našich fotkách či ve videích a vadí vám to, napište na info@manifesto.city.

3. Fotografie a videa umisťujeme především na naše profily na sociálních sítích, na našich webových stránkách a přiměřeně je používáme též pro informování o našich aktivitách a jejich propagaci.

Kamery

1. Prostor marketů monitorují celkem 7 kamer bez záznamu zvuku. Při tomto monitorování může být zpracována vaše podobizna, zaznamenána vaše podoba a projevy osobní povahy.

2. Důvodem tohoto monitorování je zajištění bezpečnosti osob, věcí a majetku vyskytujících se na marketech, tedy oprávněný zájem.

3. Záznam z kamer je ukládán, a to po dobu 72 hodin.

Wifi připojení

1. V případě, že se připojíte k námi zajišťovanému wifi spotu, budeme zpracovávat vaše osobní údaje, a to IP adresu, MAC adresu a e-mail a dále případné další údaje týkající se využití připojení.

2. Důvodem tohoto zpracování je poskytnutí internetového připojení, tedy plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje zpracováváme také pro zajištění vaší i naší bezpečnosti, což odůvodňuje náš oprávněný zájem a případně i právní povinnosti.

3. Údaje budeme uchovávat nejdéle 1 rok od ukončení využití připojení k wifi.

Příjemci či zpracovatelé osobních údajů

1. Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací jako je např.:

 • poskytovatel internetového připojení,
 • poskytovatel marketingových služeb,
 • poskytovatel kamerového systému,
 • poskytovatel security služeb,
 • a případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které v současné době nevyužíváme.

2. Zpracovatelé se mohou měnit, vždy ale pečlivě dbáme na jejich výběr a zajištění ochrany vašich osobních údajů. Pokud vás zajímá, kdo konkrétně a aktuálně nám tyto služby poskytuje, napište nám na e-mail info@manifesto.city.

 

Transfer of personal data outside the EU

1. Jelikož využíváme některé zahraniční zpracovatele, může docházet k předávání osobních údajů mimo EU, a to konkrétně v případě těchto zpracovatelů:

 • Společnost Meta Platforms Inc.,
 • Společnost Google Inc.,

2. Se všemi těmito zpracovateli máme uzavřené zpracovatelské smlouvy, které obsahují standardní smluvní doložky či odpovídající ujednání a záruky ochrany osobních údajů. Více informací o zpracování a ochraně osobních údajů ze strany těchto společností najdete v bodu 7 u cookies, kde najdete odkazy na příslušné dokumenty.

 

Jaká máte práva

1. Podle Nařízení máte v souvislosti s ochranou osobních údajů právo:

 • odvolat svůj souhlas,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů nebo jejich výmaz není v rozporu s oprávněnými zájmy Správce,
 • právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování v případě, že ke zpracování dochází na základě našeho oprávněného zájmu,
 • obrátit se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud

Tento dokument nabývá účinnosti dne 19. 12. 2022.