naši partneři

Manifesto mohlo vzniknout a denně funguje díky podpoře:

                                                                                                         

 

 

 

 

                  

V roce 2021 získala firma Manifesto Holding s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607).

Podpora byla mířena na účast firmy Manifesto Holding s.r.o. na projektu Digitální marketingová komunikace pro Manifesto Winter a Spring Market. Očekávaným výstupem je komplexní digitální strategie na komunikaci zimního a jarního marketu.

Projekt Digitální marketingová komunikace pro Manifesto Winter a Spring Market je spolufinancován Evropskou uniíí.

 

Podpora byla mířena na účast firmy Manifesto Holding s.r.o. na projektu Vizuální identita pro mezinárodní expanzi Manifesto Marketu. Očekávaným výstupem je vytvoření korporátní vizuální identity pro globální rozšíření Manifesto Marketu.

Projekt Vizuální identita pro mezinárodní expanzi Manifesto Marketu je spolufinancován Evropskou uniíí.